หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ข้อมูลสนาม
ข้อมูลอุปกรณ์กีฬา
ความรู้ทางด้านกีฬา
พรบ.กีฬามวย
ทะเบียนบุคลากรกีฬา
คณะกรรมการกีฬาจังหวัด
มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัด
สมาคมกีฬาจังหวัด
โครงการ SPORTS HERO
รายละเอียดโครงการ
ทะเบียนนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน
ผลงานนักกีฬา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
สำนักงานการพัฒนากีฬา
คณะกรรมการโอลิมปิค
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
 
นายธัชสุบรรณ เพ็ชรณสังกุล
ผอ.ศูนย์ กกท.จังหวัด
 
 
...ข่าวประชาสัมพันธ์...
การแข่งขั นกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค ภาค 5 "ชากังราวเกมส์" ระหว่างวันที่ 10 - 19 พฤษจิกายน 2549
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกจังหวัดกำแพงเพชร ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึง 7 ตุลาคม 2549
...ปฏิทินการแข่งขันกีฬา..
วัน/เดือน/ป
รายการ
สถานที่
10-21 ม.ค.49 กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 "มะขามหวานเกมส์" จ.เพชรบูรณ
19-30 มี.ค.49 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 22 "นครลำปางเกมส์" จ.ลำปาง
25 -31 ก.ค. 49

การแข่งขันมินิวอลเลย์บอล วิทยุการบินฯ ระดับจังหวัด

จ.กำแพงเพชร
15-31 ส.ค.49 แข่งขันไทคัพกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 จ.กำแพงเพชร
4-8 ก.ย.49 กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2549 ระดับจังหวัด ีจ.กำแพงเพชร
9-19 ก.ย.49 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สุพรรณบุรีเกมส์" จ.สุพรรณบุรี
10-19 พ.ย..49 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 23 "ชากังราวเกมส์" จ.กำแพงเพชร
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย...
ศูนย์ กกท.จังหวัดกำแพงเพชร
สนามกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5572 2317 www.sat.or.th/Kamphaengphet
วารสารการกีฬาแห่งประเทศไทย
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬา
ศูนย์ กกท.ภาค/จังหวัด
ประวัติและกติกากีฬา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร
...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก...