ปฏิทินกีฬา
ข้อมูลสนามกลางแจ้งในภูมิภาค ระดับอำเภอและตำบล

มีจำนวน 2 สนาม ประกอบด้วย

1. สนามกีฬาอำเภอคลองหาด

สถานที่ ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอคลองหาด ด้านข้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหาด

ลักษณะสนาม เป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานไม่ปูหญ้า ลู่ , ลาน รั้วรอบ

งบประมาณ  1,400,000 บาท

2. สนามกีฬาอำเภออรัญประเทศ

สถานที่  สวนกาญจนาภิเษก  บ้านโคก ตำบลป่าไร่  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

ลักษณะสนาม สนามฟุตบอลมาตรฐานปูหญ้า ลู่ - ลานกรีฑา รั้วเหล็กรอบลู่ ระบบรดน้ำสนามฟุตบอล  อาคารอัฒจันทร์มีหลังคา

งบประมาณ  6,500,000 บาท

 

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว Tel. 0-3742-5456, 0-3742-5019, Fax. 0-3742-5019