i

 

 

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด : การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 คัดเลือกตัวแทน ภาค1 ระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดปทุมธานี

 

 

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
บุคลากร
ข้อมูลสนาม
อุปกรณ์กีฬา
คณะกรรมการ
อำนาจหน้าที่
สถานที่ตั้ง

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ
ชมรมกีฬา
การขึ้นทะเบียนนักกีฬา
ผลงานนักกีฬา (กีฬาแห่งชาติ)
ผลงานนักกีฬา(เยาวชนแห่งชาติ)
การบริหารจัดการโครงการ
แนวทางการดำเนินงาน
แผนงานกิจกรรม
พรบ.มวย พ.ศ.2542
กองทุนกีฬามวยอาชีพ
กติกามวยไทยน่ารู้
เวทีมวยมาตรฐาน
Copy แผ่น CD กีฬา
Download เอกสาร
Download โปสเตอร์ / สื่อกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

 

นายธนวัฒน์ รัตนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.ศูนย์ กกท.จังหวัดตราด ได้รับเกียรติเปิดการแข่งขันดาร์ทชิงแชมป์จังหวัดตราด

 

 

 

 

 

ศูนย์ กกท.ภาค 1
 ศูนย์ กกท. จันทบุรี
  ศูนย์ กกท. ฉะเชิงเทรา
  ศูนย์ กกท.ชลบุรี
  ศูนย์ กกท. นครนายก
 ศูนย์ กกท.นนทบุร
  ศูนย์ กกท. ปทุมธานี
  ศูนย์ กกท. ปราจีนบุรี
  ศูนย์ กกท. ระยอง
  ศูนย์ กกท.สมุทรปราการ
  ศูนย์ กกท.สมุทรสงคราม
  ศูนย์ กกท.สมุทรสาคร
 ศูนย์ กกท.สระแก้ว
  ศูนย์กกท.ตราด
ศูนย์ กกท.ภาค 2
ศูนย์ กกท.ภาค 3
ศูนย์ กกท.ภาค 4
ศูนย์ กกท.ภาค 5

 

 

 

 

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ นายธนวัฒน์ รัตนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.ศูนย์ กกท.จังหวัดตราดเข้าร่วมการปั่นจักรยานเชื่อมความสัมพันธ์ ๒ แผ่นดิน (ไทย-กัมพูชา) ณ อำเภอคลองใหญ่ บ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม/โครงการที่ผ่านมาวันเด็กแห่งชาติ 2555การแข่งขันสตีทบาสเกตบอล ต้านภัยยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2555

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "ขอนแก่นเกมส์"
ระหว่างวันที่ 3-13 มีนาคม 2555