ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์          "  เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง    เมืองลางสาดหวาน   บ้านพระยาพิชัยดาบหัก    ถิ่นสักใหญ่ของโลก "


         ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !
  Sanook


 
    การแข่งขันแบดมินตันสนามที่ 3
     ข่าวกีฬา
    พรีเมียร์ลีค
    ไทยแลนด์สปอร์ตออนไลน
    ทำนายผลฟุตบอล
     สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
      คณะกรรมการบริหารสมาคม
      คณะกรรมการฝ่ายกีฬา
      แผนงาน/โครงการประจำปี
      กิจกรรมสมาคม
ทำเนียบสมาคมกีฬา
 ตะกร้อ  ยกน้ำหนัก  แบดมินตัน
 ว่ายน้ำ  ลอนเทนนิส  ฟุตบอล
 กอล์ฟ  ซอฟท์เทนนิส   วินเซิร์ฟ
 จักรยาน  รักบี้ฟุตบอล  มวยปล้ำ
 ยิงปืน  คาราเต้โด  หมากล้อม
 ขี่ม้า  เพาะกาย  ฮ๊อกกี้น้ำแข็ง
 บิลเลียด  แข่งเรือใบ  


 
                      

 การอบรมวิทยาศาสาตร์การกีฬาแก่ผู้เฝึกสอนกีฬาจังหวัด
อุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  13 - 14  สิงหาคม  2551  ณ
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ คณบดีคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นวิทยากร
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 "ทีลอซูเกมส์"
ณ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2551
เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง
วันที่ 14 - 24 ธันวาคม 2551
 

ดาวโหลดแบบฟอร์ม การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27    

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 25 " กว๊านพะเยาเกมส์ "  ระหว่างวันที่
25 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2551 ณ จังหวัดพะเยา    

จังหวัดพะเยา กำหนดส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5
ครั้งที่ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2551

 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37
" ทีลอซูเกมส์ "
ระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2551 จำนวน 14  ชนิดกีฬา รวมนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่ 271 คน
  
   
วัน เดือน ปี
รายการ
สถานที่
  10 ก.ย. 51
 
การประชุมสัมมนาระดมความคิดด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา ในการจัดตั้งและดำเนินงานสถาบัน วิทยาศาสตร์การกีฬา
โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท
จ.เชียงใหม่
 11 - 12 ก.ย. 51 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการและแผน
ปฏิบัติการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ห้องประชุมหอพัก 700 ปี
จ.เชียงใหม่
 17 - 18 ก.ย. 51
  
การอบรมสัมมนา " การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อ
พัฒนาการกีฬา "
ห้องประชุมหอพัก 700 ปี
จ.เชียงใหม่
 26 ก.ย. 51
 
การประชุมผู้แทนจังหวัด การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 25
จ.พะเยา
 29 ก.ย. 51
 10.00 น.
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ก.ย. 51 ห้องประชุมศิลิอาสน์
ศาลากลางจังหวัดฯ

ปฏิทินกีฬา
วัน เดือน ปี
รายการแข่งขัน
สถานที่
     
     
     Link หน่วยงานต่าง ๆ
     บริการค้นหา
การเดินทาง
   
สายการบิน
     
     
     
     
   
   

 
 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
SPORTS HERO
ผลงาน/กิจกรรม
   ทะเบียนนักกีฬาจังหวัด
กกท.จังหวัด ภาค 5
 
ทีวี/หนังสือพิมพ์


 
    คิดถึงกีฬา ...      คิดถึง กกท...     
                                 ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์   
                                  โรงยิมเนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
                                  ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  
                                  โทรศัพท์/โทรสาร
  0 5581 7708  ,  0 5581 7710
                                             E - Mail  :   Uttaradit_sat@hotmail.com